SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

Nov:Shichimenso Festival

Nov:Shichimenso Festival
Nov:Shichimenso Festival
Nov:Shichimenso Festival

เมื่อถึงฤดูใบไม้ร่วง ต้น “Shichimenso” ที่ขึ้นตามชายฝั่งทะเลฮิกาชิโยคะ( Higashiyoka) จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแผ่กว้างไปทั่วบริเวณชายฝั่งราวกับถูกปูลาดยาวด้วยพรมสีแดง ในช่วงนั้นจะมีการจัดเทศกาล Shichimenso ขึ้น เชิญมาชมต้น Shichimenso ซึ่งถูกกล่าวขานกันว่าเป็นใบไม้เปลี่ยนสีในทะเลไปพร้อมกับการชมน้ำขึ้นน้ำลงของทะเลอะริอะเกได้ที่นี่

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ Shimokoga Oaza Higashiyokamachi, Saga-shi 佐賀市東与賀町大字下古賀2885-2
ชื่อทางการ Nov:Shichimenso Festival
การเดินทาง โดยรถยนต์ส่วนตัว: นั่งรถจากสถานีรถไฟ JR ซากะ 25 นาที หรือจากซากะยามาโตะ I.C. 40 นาที
วันที่ 2017/11/03 ~ 2017/11/05
พื้นที่ เขตเมืองซากะ
ติดต่อสอบถาม แผนกส่งเสริมอุตสาหกรรมเขตเมืองซากะ สำนักงานสาขาฮิกาชิโยคะ
(Saga-shi Higashiyoka branch office Industry Promotion Section)

コールセンター24時間365日

Page top