SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

Nov: Karatsu Kunchi

Nov: Karatsu Kunchi
Nov: Karatsu Kunchi
Nov: Karatsu Kunchi

งานเทศกาลในฤดูใบไม้ร่วงของศาลเจ้าคะระสึ ได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้โดยยูเนสโก (งานเทศกาลยามะ, โฮโกะ, ยาไตโคจิ)

งานมหกรรมเทศกาลประจำฤดูใบไม้ร่วงของศาลเจ้าคะระสึ มีการแห่ขบวนที่เรียกว่า “ฮิคิยามะ” ตั้งแต่ขบวนที่ 1 “Akajishi” ไปจนถึงขบวนที่ 14 “Shichihoumaru” รวม 14 ขบวน ซึ่งจะมีการแห่เดินรอบเมืองคะระสึ โดยผู้แห่จะร้องตะโกนว่า “เอ็นยา เอ็นยา” “โยอิซะ โยอิซะ” ไปตามจังหวะกลองและปี่ขลุ่ย การแห่ขบวนนี้ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพื้นเมืองอย่างหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น และขบวนแห่ทั้ง 14 ขบวนก็ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมพื้นเมืองของจังหวัดซากะอีกด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อทางการ Karatsu Kunchi
การเดินทาง สถานีรถไฟ JR คะระสึ
วันที่ 2017/11/02 ~ 2017/11/04
พื้นที่ เขตเมืองคะระสึ
ติดต่อสอบถาม ศูนย์แนะนำการท่องเที่ยวประจำสถานีรถไฟคะระสึ

コールセンター24時間365日

Page top