SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

Oct:Sekisai・Koushi Festival

Oct:Sekisai・Koushi Festival
Oct:Sekisai・Koushi Festival
Oct:Sekisai・Koushi Festival

เทศกาลเซ่นไหว้ขงจื๊อและศิษย์เอก 4 คน ที่จัดขึ้นที่ “วิหารขงจื๊อทะคุ” ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น เทศกาลนี้มีมาตั้งแต่สร้างวิหารขงจื๊อทะคุนี้ขึ้นมาเมื่อ 300 กว่าปีมาแล้ว ในพีธีเซ่นไหว้ ระหว่างที่มีการบรรเลงดนตรี เจ้าหน้าที่ในพีธีที่ใส่ชุดในสมัยราชวงค์หมิงของจีนจะทำการเซ่นไหว้ด้วยอาหาร 7 ชนิดพร้อมกับเหล้าหวาน (Amazake) หลังจากจบพิธี เทศกาลขงจื๊อก็จะเริ่มขึ้น ภายในงานจะมีการแห่สิงโตและการร่ายรำที่เรียกว่า “Sekisai no mai” ซึ่งเป็นการร่ายรำที่ได้นำเข้ามาจากประเทศจีน

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 1642 Higashinohara Takummachi Taku-shi, Saga Prefecture 佐賀県多久市多久町東ノ原1642
ชื่อทางการ Oct:Takuseibyou"Shuki Sekisai・Koushi Festival"
การเดินทาง - นั่งรถบัสบริษัทโชวะจากสถานี JR ทะคุ ไปยังทางทะเคโอะ ลงที่ป้าย “ฮอนทะคุ (Hontaku)” แล้วเดินต่ออีก 10 นาที
- นั่งรถแท็กซี่จากสถานีทะคุ 10 นาที
- นั่งรถจากทางด่วนสายนางาซากิ ทะคุ I.C. 15 นาที
วันที่ 2018/10/28
พื้นที่ เขตเมืองทะคุ
ติดต่อสอบถาม Foundation Confucian Village/
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตเมืองทะคุ

コールセンター24時間365日

Page top