SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

Myojo Cherry Blossoms

กล่าวกันว่าต้นไม้อายุราว 900 ปีที่อยู่ที่นี่ได้ถูกนำกลับมาจากวัดมิบุเดระในเกียวโต ซึ่งมีชื่อที่เรียกกันว่า "เมียวโจซากุระ" ต้นซากุระแห่งดวงดาวยามรุ่งอรุณ ด้วยลักษณะของกลีบดอกไม้ที่กระทบแสงไฟนั้นดูคล้ายกับแสงดาวในยามรุ่งสาง

ข้อมูลพื้นฐาน

การเดินทาง รถยนต์: ประมาณ 30 นาทีจากฮาซามะอาริตะ IC ทางด่วนคิวชู
JR: นั่งรถ 5 นาทีจากสถานีฮิงาชิยามาชิโระ รถไฟมัตสึอุระ

コールセンター24時間365日

Page top