SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

Hyakunen Sakura of Nandoryo

Hyakunen Sakura of Nandoryo

ซากุระหนึ่งต้นที่บานท่ามกลางไร่ชาอันกว้างใหญ่ตอนกลางของภูเขา ยาเอะซากุระต้นนี้มีความสูง 13 เมตรและมีอายุกว่า 100 ปี ต้นเดือนเมษายน ใกล้ๆ กับบริเวณซากุระร้อยปีจะมีการจัดงาน “เทศกาลซากุระร้อยปีของโยชิดะโนะซาโตะ” ในงานจะมีการจำหน่ายพืชผลทางการเกษตรและชาอุเรชิโนะ

ข้อมูลพื้นฐาน

URL https://spa-u.net/facility/2017/07/post-19.php
ชื่อทางการ 納戸料の百年桜
การเดินทาง 20 นาทีโดยรถบัส Yutoku ที่มุ่งหน้าไปทางอุเรชิโนะออนเซ็นจากสถานี JR Hizen Kashima ลงรถที่ป้าย "Nandoryo" และเดินต่อ 5 นาที
ที่จอดรถ ไม่มี
(กรุณาใช้ที่จอดรถของที่พักรถ "Yoshida Manzokukan")
Wi-fi ไม่มี

コールセンター24時間365日

Page top