SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

Apr:Uranosaki Station Sakura tunnel

Apr:Uranosaki Station Sakura tunnel
Apr:Uranosaki Station Sakura tunnel
Apr:Uranosaki Station Sakura tunnel

โซเมซากุระที่ปกคลุมทางรถไฟของ "สถานีอุราโนซากิ สายมัตสึอุระ" ถูกปลูกมาพร้อมๆ กับการเปิดสถานีในปี 1930 และคนในท้องถิ่นต่างดูแลให้ความสำคัญมาโดยตลอด เหล่าผู้หลงไหลรถไฟชื่นชอบที่จะได้มาชมซากุระที่แบ่งบานย่างงดงามกว่า 80 ต้นข้างทางรถไฟ หรือจะนั่งชมความงามบนรถไฟอย่างสบายอารมณ์ก็ได้เช่นกัน มีการจัดงาน "เทศกาลสถานีของซากุระ" ในช่วงซากุระบาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อทางการ สถานีอุราโนซากิ สายมัตสึอุระ

コールセンター24時間365日

Page top