SAGA TRAVEL SUPPORT 도간시타토?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

เกี่ยวกับซากะ

คิวชู เกาะที่ตั้งอยู่ทางด้านตะวันตกเฉียงใต้ของ ประเทศญี่ปุ่น และด้านเหนือของเกาะคิวที่ว่านี้ เป็นที่ตั้งของจังหวัดซากะ ซึ่งมีด้านเหนือติดกับ ทะเลเก็นไคที่มีเส้นขอบทะเลที่สวยงามจนได้รับ เลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ส่วนด้านใต้มีที่ราบ แผ่กว้างไปจนติดกับทะเลอะริอะเกะ ซึ่งมี ชายหาดที่กว้างขวางและมีระยะห่างของน้ำ ระหว่างน้ำขึ้นและน้ำลงสูงสุดถึง 6 เมตร เป็นจังหวัดที่เต็มไปด้วยการเกษตรและประมง มีประชากรประมาณ 8 แสนคน ในจังหวัดซากะ มีสิ่งที่น่าสนใจให้มาเยี่ยมดูเยี่ยมชมกันมากมาย อาทิเช่น เครื่องปั้นดินเผาชื่อดังของโลก อาหารทะเลคุณภาพดีที่เจริญเติบโตท่ามกลาง ธรรมชาติ บ่อน้ำพุร้อน ซึ่งเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ทั้งยังมีงานเทศกาลต่างๆ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณอีกด้วย

วิธีการเดินทางสู่จังหวัดซากะ

วิธีการเดินทางมายังจังหวัดซากะมีอยู่ 2 วิธีคือ เดินทางมายังสนามบินนานาชาติซากะคิวชู โดยสามารถบินได้จากทั้งในและนอกประเทศ หรือเดินทางมายังสนามบินฟุกูโอกะ แล้วเดินทาง ต่อโดยรถไฟ JR มายังจังหวัดซากะ นอกจากนี้ การเดินทางโดยรถยนต์เช่าจะทำให้การเดินทาง ภายในจังหวัดซากะสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น การเช่ารถจากสนามบินฟุกูโอกะหรือสนามบิน ซากะจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อยากจะแนะนำ

สภาพอากาศของจังหวัดซากะ

จังหวัดซากะมีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีอยู่ที่ประมาณ 16 องศาเซลเซียส (61 องศาฟาเรนไฮต์) มีสภาพอากาศที่สดใส ในฤดูฝน (มิถุนายนถึงกรกฎาคม) จะมีฝนตกชุก ในฤดูร้อน (มิถุนายนถึงกันยายน) อากาศจะ ร้อนขึ้น และมีอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ 30 องศาเซลเซียส (86 องศาฟาเรนไฮต์) ส่วนในฤดูหนาว (ธันวาคมถึงมีนาคม) อุณหภูมิจะ ลดลงเหลือต่ำกว่า 10 องศาเซลเซียส (50 องศาฟาเรนไฮต์) ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้ อุปกรณ์กันความหนาว

สิ่งที่น่าสนใจในจังหวัดซากะ

ซากะเป็นจังหวัดที่พรั่งพร้อมไปด้วยธรรมชาติ ความเป็นธรรมชาติของซากะที่หาไม่ได้ในเมืองใหญ่ จะช่วยเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจ ทะเลที่ให้อารมณ์ 2 แบบที่แตกต่างกัน ภูเขาที่เหมาะแก่การปีนต่าย ที่ราบอันกว้างใหญ่ที่เป็นแหล่งกำเนิดของผลผลิตทางการเกษตรมากมาย ด้วยเหตุนี้ การเพลิดเพลินในจังหวัดซากะจึงมีหลายวิธี เช่น ธรรมชาติ วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ บ่อน้ำพุร้อน เทศกาลต่างๆ กิจกรรมสันทนากา

ธรรมชาติและทัศนียภาพ

ทะเลเก็นไค (Genkai Sea) ทีมีวิวสุดตระการตา ทะเลอะริอะเกะที่แสนสงบเงียบ พรั่งพรูไปด้วยดอกซากุระ ดอกกุหลาบพันปี (อาซาเลีย) และดอกฟูจิในฤดูใบไม้ผลิ ในฤดูใบไม้ร่วง สามารถดื่มดำไปกับใบไม้เปลี่ยนสีได้ทุกที่ ในฤดูหนาว สามารถเพลิดเพลินไปกับการเล่นสกีตามแนวเขาเซะฟุริ (Mount Sefuri) และในจังหวัดซากะยังมีทิวทัศน์ที่สวยงามน่าดึงดูดใจอีกมากมาย ทั้งยังสมบูรณ์ไปด้วยอาหารจากทั้งทางทะเลและภูเขาอีกด้วย

นิจิโนะมัสสึบาระ (เขตเมืองคะระสึ)

นิจิโนะมัสสึบาระ (เขตเมืองคะระสึ)

เลียบอ่าวคะระสึ มีแนวต้นสนจำนวนประมาณ 1ล้านต้น ทอดยาวเป็นเส้น ขนาดกว้าง 1 กิโลเมตร ยาวติดต่อกันถึง 5 กิโลเมตร มีความงดงามดั่งสายรุ้งคาดผ่าน ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของแนวต้นสนที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

ทะเลอะริอะเกะ

ทะเลอะริอะเกะ

ทัศนียภาพของทะเลอะริอะเกะที่มองจากทางซากะนั้น สามารถมองเห็นระยะห่างของน้ำระหว่างน้ำขึ้นและน้ำลง ซึ่งมีความห่างสูงสุดถึง 6 เมตร เชิญพบกับความลึกลับน่าพิศวงซึ่งถักทอขึ้นโดยทางธรรมชาติได้ที่นี่

วัดไดโคเซ็นจิ (เขตเมืองคิยามะ)

วัดไดโคเซ็นจิ (เขตเมืองคิยามะ)

เป็นที่กล่าวขานในนาม "สึสึจิจิ" หรือแปลเป็นไทยว่า "วัดดอกกุหลาบพันปี" เป็นสถานที่ขึ้นชื่อสำหรับเที่ยวชมดอกกุหลาบพันปีในฤดูใบไม้ผลิ และดูใบไม้เปลี่ยนสีในฤดูใบไม้ร่วง

มิฟูเนะยามะ ละคุเอ็น (เขตเมืองทะเคะโอะ)

มิฟูเนะยามะ ละคุเอ็น (เขตเมืองทะเคะโอะ)

ในฤดูร้อน สามารถชมความงามของดอกกุหลาบพันปี 5,000 ต้นและดอกซากุระ 5,000 ต้น โดยมีภูเขามิฟูเนะตั้งตระหง่านอยู่ด้านหลัง และยังสามารถเพลิดเพลินไปกับใบไม้เปลี่ยนสีภายใต้แสงไฟยามค่ำคืนในฤดูใบไม้ร่วงได้อีกด้วย

เท็นซังรีสอร์ท (เขตเมืองซากะ)

เท็นซังรีสอร์ท (เขตเมืองซากะ)

ลานสกีที่ถูกสร้างขึ้นโดยมนุษย์ซี่งเป็นที่หายากในเขตคิวชู วันไหนที่หิมะไม่ตก ก็มีเครื่องผลิดหิมะที่สามารถผลิตหิมะในลานได้ ทำให้สามารถสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเล่นสกีได้ตลอดฤดูหนาว

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

จังหวัดซากะเป็นเมืองที่มีความสัมพันธ์ลึกซี้งกับนานาประเทศในเอเชียมาเป็นเวลาช้านาน มีสถานที่ต่างๆ ที่ให้สัมผัสถึงประวัติศาสตร์มากมาย อาทิเช่น อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนะการิ ซึ่งเป็นที่จัดแสดงวัตถุโบราณในยุคยาโยอิ และพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทซากะ ซึ่งได้มีการบูรณะตัวปราสาทขึ้นใหม่หลังจากถูกไฟไหม้

อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนะการิ (เขตเมืองคันซากิและเขตเมืองโยชิโนะการิ)

อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนะการิ (เขตเมืองคันซากิและเขตเมืองโยชิโนะการิ)

อุทยานประวัติศาสตร์โยชิโนะการิเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ในยุคยาโยอิ ซึ่งมีมาตั้งแต่ปีก่อนศตวรรษที่ 5 และต่อเนื่องมาเป็นเวลา 700 ปี ทั้งยังเป็นหมู่บ้านประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศญี่ปุ่น มีการจัดแสดงวัตถุโบราณและจำลองหมู่บ้านในช่วงศตวรรษที่ 3 ซึ่งเป็นช่วงปลายยุคของยุคยาโยอิ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทซากะ (เขตเมืองซากะ)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทซากะ (เขตเมืองซากะ)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ปราสาทซากะเป็นจำลองสถานใน [ยุคเอโดะ] ที่ทำด้วยไม้ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในญี่ปุ่น สามารถสัมผัสถึงบรรยากาศแบบญี่ปุ่นได้ที่นี่

ฐานทัพทะเลเก่ามิเอสึและอนุสรณ์สถานซะโนะสึเนะทามิ (เขตเมืองซากะ)

ฐานทัพทะเลเก่ามิเอสึและอนุสรณ์สถานซะโนะสึเนะทามิ (เขตเมืองซากะ)

สามารถเยี่ยมชมนิทรรศการที่เกี่ยวกับซะโนะสึเนะทามิและ [ฐานทัพทะเลเก่ามิเอสึ] ซึ่งเป็นฐานทัพทะเลเก่าของแคว้นซากะที่เป็นที่กล่าวขานว่าเป็นต้นกำเนิดของญี่ปุ่นในปัจจุบันได้ที่นี่

ปราสาทคะระสึ (เขตเมืองคะระสึ)

ปราสาทคะระสึ (เขตเมืองคะระสึ)

ปราสาทซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองคะระสึแห่งนี้ เจ้าแคว้นคนแรกได้ใช้เวลาสร้างถึง 7 ปี มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ปราสาทไมสึรุ"

ร่องรอยปราสาทนาโกยะ (เขตเมืองคะระสึ)

ร่องรอยปราสาทนาโกยะ (เขตเมืองคะระสึ)

ร่องรอยปราสาทที่โทะโยะโตะมิ ฮิเดะโยะชิใช้เวลาในการสร้างเพียง 5 เดือน มีร่องรอยค่ายทหารของไดเมียวต่างๆ มากกว่า 130 แห่งหลงเหลืออยู่รอบปราสาท

ฮิโยโนะ ซะโตะ โอคาวาจิยามะ และสวนนาเบะชิมะ ฮังโย (เขตเมืองอิมาริ)

ฮิโยโนะ ซะโตะ โอคาวาจิยามะ และสวนนาเบะชิมะ ฮังโย (เขตเมืองอิมาริ)

พื้นที่ที่ค้นพบเตาเผาของแคว้นนาเบะชิมา มีการจำลองด่านซึ่งเป็นสถานที่เก็บและปกป้องวิธีการทำเครื่องเคลือบดินเผาแบบอิมาริ เตาเผาและที่อยู่อาศัยของช่างเผาไว้ที่นี่

ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (เขตเมืองคะชิมา)

ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (เขตเมืองคะชิมา)

หนึ่งในสามของศาลเจ้าอินาริที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น มีจุดเด่นคืออาคารสีแดงสดใสเปล่งประกายที่ล้อมรอบไปด้วยต้นไม้สีเขียว

เครื่องปั้นดินเผาและหัตถกรรม

จังหวัดซากะเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงในเรื่องเครื่องปั้นดินเผามาเป็นเวลาช้านาน มีทั้ง อิมาริยาคิ อาริตะยาคิและคะระสึยาคิ ซี่งเป็นแบรนด์เครื่องปั้นดินเผาชื่อดังในปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีสินค้าหัตถกรรมที่ต้องใช้ช่างฝีมือ อาทิเช่น ผ้าทอเมืองซากะ เครื่องแก้วฮิเซ็น อีกด้วย

เครื่องปั้นดินเผา อิมาริยาคิและอาริตะยาคิ (เขตเมืองอิมาริและเขตเมืองอาริตะ)

เครื่องปั้นดินเผา อิมาริยาคิและอาริตะยาคิ (เขตเมืองอิมาริและเขตเมืองอาริตะ)

เครื่องปั้นดินเผาที่สืบทอดมาเป็นเวลากว่า 400 ปี ไม่ว่าจะเป็นผู้คนในสมัยเอโดะหรือผู้คนในประเทศในแถบยุโรปต่างก็ให้ความสนใจในเครื่องปั้นดินเผานี้

คะระสึยาคิ (เขตเมืองคะระสึ)

คะระสึยาคิ (เขตเมืองคะระสึ)

คะระสึยาคิเป็นหนึ่งในสามของถ้วยชาชื่อดังในญี่ปุ่น ซึ่งอีกสองชนิดคือ ระคุยาคิและฮากิยาคิ มีชื่อเรียกอีกชื่อว่า "ชะโด" เป็นที่ชื่นชอบของนักดื่มชามาช้านาน มีจุดเด่นคือ ยิ่งใช้มากยิ่งเงามันและทำให้ดื่มดำไปกับรสชาติของชามากยิ่งขึ้น

ซากะนิชิกิ - ผ้าทอเมืองซากะ (เขตเมืองซากะ)

ซากะนิชิกิ - ผ้าทอเมืองซากะ (เขตเมืองซากะ)

ลวดลายเรขาคณิตที่สวยงามและประณีตนั้น เส้นด้ายทางขวางเป็นเส้นไหม ส่วนเส้นด้ายทางยาวเป็นด้ายที่ผสมด้วยทอง เงินและยางรัก

พรมนาเบะชิมะ (เขตเมืองซากะ)

พรมนาเบะชิมะ (เขตเมืองซากะ)

พรมทอที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 300 ปี ในอดีตเป็นสินค้าสำหรับใช้ในแคว้นเท่านั้นและห้ามนำออกมาขาย ปัจจุบันก็ยังทำขึ้นด้วยการทอมือเหมือนในอดีต

ฮิเซ็นวีโดร - เครื่องแก้วฮิเซ็น (เขตเมืองซากะ)

ฮิเซ็นวีโดร - เครื่องแก้วฮิเซ็น  (เขตเมืองซากะ)

เครื่องแก้วที่ทำขึ้นด้วยวิธีเป่าแก้วซึ่งเพียงแค่เป่าลมเข้าไปก็เกิดเป็นรูปร่าง หรือที่เรียกว่าวิธี "จับปันฟุคิ" วิธีนี้เป็นวิธีเดียวของญี่ปุ่นที่สืบทอดมาและยังหลงเหลืออยู่ เชิญมาเพลิดเพลินกับความงดงามและประณีตของเครื่องแก้วได้ที่นี่

ฮิเซ็นนาโอวาชิ (เขตเมืองซากะ)

ฮิเซ็นนาโอวาชิ  (เขตเมืองซากะ)

กระดาษสาญี่ปุ่นที่ร่อนด้วยมือ มีชิ้นงานมากมายให้เลือกชมเลือกซื้อ อาทิเช่น กระดาษใช้สำหรับทำผนังหรือโคมไฟ

อื่นๆ:
●ตุ๊กตาโอะซากิ (เขตเมืองคันซากิ) ●เครื่องปั้นดินเผา ชิราอิชิยาคิ (เขตเมืองมิยาคิ) ●ฟุริวเม็น - หน้ากากการแสดงฟุริว (เขตเมืองคะชิมา)

ร้านอาหาร

ถ้ากล่าวถึงอาหารขึ้นชื่อของจังหวัดซากะ ก็คงไม่พ้นเนื้อวัวแบรนด์หรู "ซากะกิว" ปลาหมึกใสที่ใหม่สด "อิกะอิคิสึคุริ" และปูรสสุดกลมกล่อม "ทาเคซะกิคานิ" ไม่ว่าจะเป็นชามไหนก็เรียกน้ำย่อยได้ไม่แพ้กัน นอกจากนี้ยังมีอาหารพื้นเมืองอื่นๆ อีกมากมายที่ใช้ส่วนผสมสดใหม่ที่หาได้จากที่ราบเมืองซากะ ทะเลเก็นไคและทะเลอะริอะเกะอีกด้วย

ซากะกิว - เนื้อวัวซากะ (ทั่วจังหวัดซากะ)

ซากะกิว - เนื้อวัวซากะ (ทั่วจังหวัดซากะ)

เนื้อวัวซากะ ซึ่งภายในเนื้อแดงนิ่มนั้น มีชั้นไขมันบางๆ ขั้นอยู่ เป็นเนื้อวัวติดมันที่เยี่ยมยอด รสชาติอร่อยทั้งหวานทั้งกลมกล่อม

อิกะอิคิสึคุริ - ปลาหมึกทำสด (เขตโยบุโกะ เมืองคะระสึ)

อิกะอิคิสึคุริ - ปลาหมึกทำสด (เขตโยบุโกะ เมืองคะระสึ)

เนื้อสีใสและให้ความรู้สึกเหมือนละลายในปาก มีรสชาติหวาน หนวดปลาหมึกใช้ทำเป็นเท็มปูระหรือไม่ก็เอาไปย่างเกลือได้อีก ทำให้สามารถเพลิดเพลินและลิ้มรสความอร่อยได้ถึง 2 ครั้ง

ทาเคซะกิคานิ (เขตเมืองทะระ)

ทาเคซะกิคานิ (เขตเมืองทะระ)

ปูม้าพันธุ์หนึ่ง วิธีรับประทานที่แนะนำคือนำไปต้มกับเกลือ ส่วนกระดองนำไปรองใส่เหล้าญี่ปุ่น แล้วดื่มพร้อมกับคานิมิโซะ รสชาติที่ชิมแล้วเลิกไม่ได้

เต้าหู้ออนเซ็น (เขตเมืองอุเรชิโนะ)

เต้าหู้ออนเซ็น (เขตเมืองอุเรชิโนะ)

สินค้าขึ้นชื่อของอุเรชิโนะออนเซ็น เนื้อเต้าหู้จะนิ่มและน้ำแร่ที่นำมาต้มกับเต้าหู้จะเปลี่ยนเป็นสีของเต้าหู้ เป็นรสชาติที่ลองแล้วไม่รู้ลืม

ซากะจัมปง (ทั่วจังหวัดซากะ)

ซากะจัมปง (ทั่วจังหวัดซากะ)

จุดเด่นคือซุปกระดูกหมูกับผัก เช่น กะหล่ำปลีและถั่วงอก บางร้านยังมีเมนูอาหารที่โรยเพิ่มด้วยถั่วงอกและเห็ดหูหนูอีกด้วย รับรองปริมาณเต็มร้อย !

มิสึเซโซบะ (เขตเมืองซากะ)

มิสึเซโซบะ (เขตเมืองซากะ)

ด้านล่างเทือกเขาเซะฟุริที่มิสึเซนั้น มี "โซบะไคโด" ซึ่งมีร้านโซบะตั้งอยู่มากมาย ไม่ควรพลาดกับโซบะที่มาจากอากาศบริสุทธิ์และน้ำคุณภาพดีของที่นี่

หอยนางรมย่าง (เขตเมืองคะระสึและเขตเมืองทะระ)

หอยนางรมย่าง (เขตเมืองคะระสึและเขตเมืองทะระ)

ความอร่อยของทะเลอะริอะเกะในฤดูหนาว เมื่อถึงหน้าหอบนางรม จะมีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ตลอดถนนเส้นทางหลวงหมายเลข 207

ของฝาก

ถนนสายนางาซากิ (นางาซากิไคโด) มีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า "ชูก้าโร้ด" ตามแนวถนนนี้ในจังหวัดซากะจะเต็มไปด้วยร้านขนมที่มีมาแต่โบราณ อาทิเช่น "มารุโบโระ" และ "โอกิโยคัง" ทั้งยังมีน้ำชารสเลิศ "อุเรชิโนะชา" และเหล้าญี่ปุ่นที่ทำมาจากน้ำและข้าวรสอร่อยของจังหวัดซากะอีกด้วย

มารุโบโระ (เขตเมืองซากะ)

มารุโบโระ (เขตเมืองซากะ)

ขนมของจังหวัดซากะที่ได้รับการเผยแพร่มาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นที่กล่าวขานกันว่าเป็นอาหารสำหรับเวลาคับขันของลูกเรือ

โอกิโยคัง (เขตเมืองโอกิ)

โอกิโยคัง (เขตเมืองโอกิ)

ขนมที่ทำขึ้นด้วยน้ำสะอาดจากเขตเมืองโอกิและถั่วที่คัดมาอย่างดี ทำให้มีความหวานอย่างลงตัว เป็นขนมที่สืบทอดกันมาของจังหวัดซากะอีกชนิดหนึ่ง

โชโระมันจู (เขตเมืองคะระสึ)

โชโระมันจู (เขตเมืองคะระสึ)

ขนมขึ้นชื่อของเมืองคะระสึชนิดหนึ่ง ภายนอกมีรสชาติเหมือนเค้กฟองน้ำ (คัสเตลลา) ด้านในเต็มไปด้วยความหวานของถั่วแดง !

อุเรชิโนะชา (เขตเมืองอุเรชิโนะ)

อุเรชิโนะชา (เขตเมืองอุเรชิโนะ)

อุเรชิโนะชารสกลมกล่อมที่ทำมาจากต้นชาที่ปลูกอยู่ท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และน้ำสะอาดในที่ลุ่มซึ่งล้อมรอบไปด้วยภูเขาที่มีหมอกหนา

สาหร่ายซากะ

สาหร่ายซากะ

สาหร่ายซากะที่ทำขึ้นจากฝั่งชายทะเลอะริอะเกะทซึ่งเต็มไปด้วยแร่ธาตุที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ทั้งจำนวนที่ผลิตและคุณภาพได้ชื่อว่าเป็นอันดับที่หนึ่งของญี่ปุ่น

เหล้าพื้นเมืองของจังหวัดซากะ

เหล้าพื้นเมืองของจังหวัดซากะ

เหล้าพื้นเมืองของจังหวัดซากะ ซึ่งมีแหล่งกำเนิดมาจากความพรั่งพร้อมทางธรรมชาติของจังหวัดซากะ จึงมีอร่อยรสชาติเข้มข้นเป็นจุดเด่น

บ่อน้ำพุร้อน (ออนเซ็น)

จังหวัดซากะมีบ่อน้ำพุร้อนทั้งใหม่และดั้งเดิมอยู่มากมาย อาทิเช่น บ่อน้ำพุร้อนอุเรชิโนะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของน้ำพุร้อนเพื่อผิวสวยในญี่ปุ่น บ่อน้ำพุร้อนทาเคโอะ บ่อน้ำพุร้อนฟุรุยุ และบ่อน้ำพุร้อนทะระทะเคะซะ

บ่อน้ำพุร้อนอุเรชิโนะ (เขตเมืองอุเรชิโนะ)

บ่อน้ำพุร้อนอุเรชิโนะ (เขตเมืองอุเรชิโนะ)

เริ่มมีการเปิดใช้มาเป็นเวลา 1,300 ปี มีโรงแรมใหญ่ที่เปิดบริการมายาวนานตั้งอยู่ เป็นแหล่งน้ำพุร้อนที่ให้ความรู้สึกถึงประวัติศาสตร์ ได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในสามของน้ำพุร้อนเพื่อผิวสวยในญี่ปุ่น

บ่อน้ำพุร้อนทาเคโอะ (เขตเมืองทาเคโอะ)

บ่อน้ำพุร้อนทาเคโอะ (เขตเมืองทาเคโอะ)

บ่อน้ำพุร้อนทาเคโอะ มีจุดเด่นคือสัมผัสที่นุ่มนวลของน้ำร้อน เป็นแหล่งบ่อน้ำแร่ประวัติศาสตร์ที่มีการกล่าวขานไว้ใน "ฮิเซนฟูโด" เมื่อ 1,300 ปีก่อน

บ่อน้ำพุร้อนทะระทะเคะซะคิ (เขตเมืองทะระ)

บ่อน้ำพุร้อนทะระทะเคะซะคิ (เขตเมืองทะระ)

แหล่งน้ำพุร้อนที่มีหาดทะเลอะริอะเกะที่มีระยะห่างของน้ำระหว่างน้ำขึ้นและน้ำลงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ สารโซเดียมไบคาร์บอเนตจากน้ำแร่จะทำให้ผิวชุ่มชื้นและลื่นเนียน

บ่อน้ำพุร้อนฟุรุยุ-คุมะโนะคาวะ (เขตเมืองซากะ)

บ่อน้ำพุร้อนฟุรุยุ-คุมะโนะคาวะ (เขตเมืองซากะ)

มีจุดเด่นคือ น้ำไม่ร้อนจัดและ ให้ความรู้สึกถึงผิวไหลลื่น เป็นแหล่งที่นักแสดงทั้งหลายต่างให้ความสนใจและมาเยี่ยมชม

งานเทศกาลต่างๆ

แต่ละเขตมีการจัดงานและเทศกาลต่างๆ มากมาย อาทิเช่น "เทศกาลอาริตะโทคิอิจิ" (เทศกาลตลาดเครื่องถ้วย) ซึ่งมีผู้มาเที่ยวชมมากกว่า 1 ล้านคน "คะชิมะกาตาลิมปิก" การแข่งขันกีฬาที่แปลกใหม่ และ "เทศการคะระสึคุนจิ" ที่ให้อารมณ์เต็มร้อยในฤดูในไม้ร่วง ทั้งยังมี "เทศกาลบอลลูนนานาชาติจังหวัดซากะ" เที่ยวชมอีกด้วย

เทศกาลวันเด็กผู้หญิง ฮินะมะสึริ (ทั่วจังหวัดซากะ)

เทศกาลวันเด็กผู้หญิง ฮินะมะสึริ (ทั่วจังหวัดซากะ)

【วันที่จัดงาน】เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม

สามารถชื่นชมและเพลิดเพลินไปกับตุ๊กตาญี่ปุ่นต่างแบบต่างลักษณะ ที่ใช้ตั้งโชว์ในเทศกาลฮินะมะสึริ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาในญี่ปุ่น ได้ทั่วทุกที่ในจังหวัด

เทศกาลอาริตะโทคิอิจิ (เขตเมืองอาริตะ)

เทศกาลอาริตะโทคิอิจิ (เขตเมืองอาริตะ)

【วันที่จัดงาน】วันที่ 29 เมษายน ถึงวันที่ 5 พฤษภาคม

เทศกาลตลาดเครื่องถ้วยที่จัดขึ้นในเมืองอาริตะ ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดของการทำเครื่องถ้วยในญี่ปุ่น มีร้านค้ามากกว่า 500 แห่งมาตั้งเรียงราย มีผู้คนและนักท่องเที่ยวมากกว่า 1 ล้านคนมาเที่ยวชม

การแข่งขันกีฬากลางทะเลโคลน คะชิมะกาตาลิมปิก (เขตเมืองคะชิมา)

การแข่งขันกีฬากลางทะเลโคลน คะชิมะกาตาลิมปิก (เขตเมืองคะชิมา)

【วันที่จัดงาน】เดือนพฤษภาคม

เทศกาลที่ทำการแข่งขันกันกลางทะเลโคลน โดยใช้หาดทรายของทะเลอะริอะเกะซึ่งมีระยะห่างของน้ำระหว่างน้ำขึ้นและน้ำลงมากที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเป็นสถานที่ในการแข่งขัน

เทศกาลดอกไฮเดรนเยียที่น้ำตกมิคาเอริ [มิคาเอริทะคิโนะอะจิไซ] (เขตเมืองคะระสึ)

เทศกาลดอกไฮเดรนเยียที่น้ำตกมิคาเอริ [มิคาเอริทะคิโนะอะจิไซ] (เขตเมืองคะระสึ)

【วันที่จัดงาน】ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไป

ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 น้ำตกชื่อดังในญี่ปุ่น ในเดือนมิถุนายนจะถูกแต่งเติมสีสันไปด้วยดอกไฮเดรนเยียที่มีมากถึง 40 ชนิด จำนวน 4 หมื่นต้น

เทศกาลกระดิ่งลม (ฟูริงมะสึริ) ที่โอคาวาจิยามะ (เขตเมืองอิมาริ)

เทศกาลกระดิ่งลม (ฟูริงมะสึริ) ที่โอคาวาจิยามะ  (เขตเมืองอิมาริ)

【วันที่จัดงาน】เดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม

"กระดิ่งลม" ที่ทำให้รู้สึกอารมณ์เย็นชื่น ในเดือนมิถุนายน จะได้รับการต้อนรับจากเสียงของกระดิ่งลมมากมายหลายชนิดที่แขวนอยู่หน้าร้านขายเครื่องปั้นดินผา ซึ่งมีอยู่ประมาณ 30 ร้าน

เทศการคะระสึคุนจิ (เขตเมืองคะระสึ)

เทศการคะระสึคุนจิ (เขตเมืองคะระสึ)

【วันที่จัดงาน】วันที่ 2 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน

ขบวนรถแห่ 14 คัน จะถูกแห่เคลื่อนที่ไปบนถนนในเขตเมืองคะระสึตามจังหวะของกลองและขลุ่ย

เทศกาลบอลลูนนานาชาติจังหวัดซากะ (เขตเมืองซากะ)

เทศกาลบอลลูนนานาชาติจังหวัดซากะ (เขตเมืองซากะ)

【วันที่จัดงาน】ปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤศจิกายน

การแข่งขันบอลลูนนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในทวีปเอเชียที่มีลูกบอลลูนมากกว่า 100 ลูกจากทั่วโลกมาเข้าร่วม

การเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมคุเน็นอันในฤดูใบไม้ร่วง (เขตเมืองคันซากิ)

การเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมคุเน็นอันในฤดูใบไม้ร่วง (เขตเมืองคันซากิ)

【วันที่จัดงาน】วันที่ 15 ถึง 23 พฤศจิกายน

คุเน็นอันเป็นสถานที่ที่มีทัศนียภาพสวยงามชื่อดังแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่น ในแต่ละปีจะเปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชมได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น สีที่ขัดกันของใบไม้สีแดงกับต้นหญ้าที่พื้นนั้นน่าชมชื่นเป็นอย่างยิ่ง

เม็นบุริว (ทั่วจังหวัดซากะ)

เม็นบุริว  (ทั่วจังหวัดซากะ)

【วันที่จัดงาน】ตั้งแต่เดือนกันยายนเป็นต้นไป

การแสดงพื้นเมืองของจังหวัดซากะ ที่นักแสดงต่างใส่หน้ากากปีศาจ แล้วเต้นตามเสียงขลุ่ย ฉิ่ง และจังหวะกลอง

อื่นๆ:
●เทศกาลเหล้า คะชิมาซาคากุระทัวร์ลิซึม (เขตเมืองคะชิมา) 【เดือนมีนาคม】 ●เทศกาลขงจื๊อฤดูร้อนและฤดูใบไม้ร่วงของวิหารขงจื๊อทะคุ (เขตเมืองทะคุ)【เดือนเมษายนและเดือนตุลาคม】 ●เทศกาลโคมไฟไม้ไฝ่ คิโยมิซึทาเคะมะสึริ (เขตเมืองโอกิ) 【เดือนพฤศจิกายน】

Page top