SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

Daikozenji Chigirien

Daikozenji Chigirien
Daikozenji Chigirien
Daikozenji Chigirien

วัดไดโคเซ็นจิหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “วัดสึสึจิ” เป็นวัดเก่าแก่ที่สร้างขึ้นในต้นศตวรรษที่ 8 ปัจจุบันเป็นวัดที่ผู้คนนิยมมาชมดอกไม้และใบไม้เปลี่ยนสี หลังคาจากซึ่งหายากในญี่ปุ่น ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดผู้คนให้มาเที่ยวชม

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 2628 Sonobe, Kiyamacho, Miyaki-gun 三養基群基山町園部3628
URL https//daikouzenji.com
ชื่อทางการ Daikozenji Chigirien
大興善寺 契園
เวลาเปิดทำการ 8:30-17:00 น.
(เดือนเมษายน-เดือนกันยายน เปิดทำการถึง18:00 น.)

ระหว่างมีการประดับประดาไฟในปีนี้ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16, วันอาทิตย์ที่ 18, วันศุกร์ที่ 22 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.
การเดินทาง จากสถานีรถไฟ JR ฮากาตะนั่งรถด่วน (Rapid) ไปยังสถานีรถไฟ JR คิยามะ 23 นาที
□JR สายหลักคาโกชิมะ
นั่งรถแท็กซี่จากสถานีรถไฟคิยามะ 7 นาที (4.5 กิโลเมตร)
■วิ่งเฉพาะช่วงที่มีมีงานช่วงมีใบไม้แดงและดอกอาซาเลียบาน
JR สายหลักคาโกชิมะ
รถบัสชั่วคราวจากสถานีรถไฟ JR คิยามะไปไดโคเซ็นจิ (10 นาที)
ช่วงระยะเวลาที่รถชั่วคราววิ่งตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 ถึงวันอาทิตย์ที่ 24 พ.ย.
รอบแรก 9:40 รถออกทุก 30 นาที รอบสุดท้าย 19:10
□นั่งรถจากโซะโนะเบะI.C. บนถนนจังหวัดหมายเลข 17 ประมาณ 5 นาที
□นั่งรถจากจิคุฮิโนะI.C. บนทางด่วนสายคิวชู 15 นาที
□นั่งรถจากโทสุI.C. บนทางด่วนสายคิวชู 15 นาที
ที่จอดรถ มีบริการที่จอดรถฟรี (ไม่จำกัดเวลา)
(ราคาช่วงเทศกาล)
รสบัสขนาดใหญ่ 1,000 เยน
รถไมโครบัส 500 เยน
รถยนต์ทั่วไป 300 เยน
ที่ชาร์ตมือถือ ไม่มี
Wi-fi ไม่มี
ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต ไม่ได้
ระยะเวลาที่ใช้ในการเข้าชม 1 ถึง 2 ชั่วโมง
ค่าเข้า・ค่าเข้าร่วม ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีและวัดสึสึจิ (Tsutsuji Temple)
(เมษายน, พฤษภาคม, พฤศจิกายน, ธันวาคม)
ผู้ใหญ่ 600 เยน, นักเรียนประถมและมัธยมต้น 300 เยน
จอง ไม่ต้องทำการจองล่วงหน้า
บุหรี่ มีสถานที่ที่สูบบุหรี่ได้
บริการช่วยเหลือทางภาษาต่างประเทศ มีป้ายต่างๆ เป็นภาษาต่างประเทศ (อังกฤษและเกาหลี)
* ที่ขายบัตรเข้า
หมายเหตุ ยังมีบรรยากาศแบบชนบทในญี่ปุ่นหลงเหลืออยู่
สามารถดื่มดำไปกับธรรมชาติได้
ไม่รู้สึกเหมือนอยู่ในเมืองใหญ่

コールセンター24時間365日

Page top