SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

Nuinoike

Nuinoike
Nuinoike
Nuinoike

นุอิโนะอิเคะซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 800 ปีได้รับการบูรณะเป็นครั้งแรกในรอบ 40 ปีเมื่อปี 2001 และทุกวันนี้ยังมีคนมาเยี่ยมเยือนเพื่อตักน้ำแร่ทั้งจากในและนอกเมืองเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ต้นสน Metasequoia ที่อยู่ตรงกึ่งกลางตัดกับบ่อน้ำนั้นมีความงดงามจนเป็นจุดที่คนนิยมมาถ่ายภาพกันอีกด้วย

ข้อมูลพื้นฐาน

URL https://www.town.shiroishi.lg.jp/kanko/kanjiru/_4029.html
การเดินทาง ขับรถยนต์ประมาณ 10 นาทีจากสถานี JR Hizen-Shiroishi
ที่จอดรถ มีที่จอดรถฟรี
ที่ชาร์ตมือถือ ไม่ได้
Wi-fi ไม่มี
MAPCODE 104 327 161*55

コールセンター24時間365日

Page top