SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

อนุสาวรีย์มหาบุรุษ (SPOT10) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วางรากฐานของการแพทย์สมัยใหม่ อิโต เก็งโบคุ, ซางาระ จิอัน

อนุสาวรีย์มหาบุรุษ (SPOT10) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วางรากฐานของการแพทย์สมัยใหม่ อิโต เก็งโบคุ, ซางาระ จิอัน
อนุสาวรีย์มหาบุรุษ (SPOT10) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วางรากฐานของการแพทย์สมัยใหม่ อิโต เก็งโบคุ, ซางาระ จิอัน
อนุสาวรีย์มหาบุรุษ (SPOT10) นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วางรากฐานของการแพทย์สมัยใหม่ อิโต เก็งโบคุ, ซางาระ จิอัน

ทางจังหวัดได้จัดตั้งอนุสาวรีย์มหาบุรุษ 25 ท่าน ที่มีบทบาทในสาขาต่างๆ ช่วง “การปฏิรูปฮิเซ็นซางะบาคุมัตสึ” ขึ้นในจังหวัด โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเขตโจไนของเมืองซางะ ตั้งเรียงรายตามสองฝั่งถนนจูโอโดริเมืองซางะ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2018 ถึง 14 มกราคม 2019
คุณสามารถเดินชมประวัติศาสตร์ของซางะไปพร้อมกับสัมผัสกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของแต่ละบุคคล

〇SPOT10 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่วางรากฐานของการแพทย์สมัยใหม่
อิโต เก็งโบคุ (1800-1871) *รูปปั้นในท่ายืนที่ตั้งอยู่ทางด้านซ้าย
เป็นผู้แสดงความคิดเห็นเรื่องความสำคัญในการฉีดวัคซีนต่อนาโอมาสะผู้ครองแคว้น และทำให้การฉีดวัคซีนแพร่หลาย เพื่อป้องกันไข้ทรพิษที่มีอัตราการตายสูง
ซางาระ จิอัน (1836-1906) *รูปปั้นในท่านั่งที่ตั้งอยู่ทางด้านขวา
เป็นผู้นำความรู้ทางการแพทย์ของเยอรมันเข้ามาในญี่ปุ่น และวางรากฐานของระบบการแพทย์สมัยใหม่ที่ดำเนินมาจนถึงทุกวันนี้

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 1-1 Hachimankoji, Saga (หน้าอาคารมัตสึโอะ)
ชื่อทางการ 偉人モニュメント(SPOT10)近代医学の礎を築いた医学者 伊東玄朴、相良知安
การเดินทาง เดินจากสถานี JR ซางะ 15 นาที
ติดต่อสอบถาม แผนกวัฒนธรรมจังหวัดซางะ
MAPCODE 87 321 067*30

コールセンター24時間365日

Page top