SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

อนุสาวรีย์มหาบุรุษ (SPOT1) ผู้นำนาเบชิมะ นาโอมาสะกับเหล่านักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงที่คอยสนับสนุนนาโอมาสะ, โคงะ โคคุโด, นาเบชิมะ ชิเงโยชิ

อนุสาวรีย์มหาบุรุษ (SPOT1) ผู้นำนาเบชิมะ นาโอมาสะกับเหล่านักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงที่คอยสนับสนุนนาโอมาสะ, โคงะ โคคุโด, นาเบชิมะ ชิเงโยชิ
อนุสาวรีย์มหาบุรุษ (SPOT1) ผู้นำนาเบชิมะ นาโอมาสะกับเหล่านักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงที่คอยสนับสนุนนาโอมาสะ, โคงะ โคคุโด, นาเบชิมะ ชิเงโยชิ
อนุสาวรีย์มหาบุรุษ (SPOT1) ผู้นำนาเบชิมะ นาโอมาสะกับเหล่านักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงที่คอยสนับสนุนนาโอมาสะ, โคงะ โคคุโด, นาเบชิมะ ชิเงโยชิ

ทางจังหวัดได้จัดตั้งอนุสาวรีย์มหาบุรุษ 25 ท่าน ที่มีบทบาทในสาขาต่างๆ ช่วง “การปฏิรูปฮิเซ็นซางะบาคุมัตสึ” ขึ้นในจังหวัด โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บริเวณเขตโจไนของเมืองซางะ ตั้งเรียงรายตามสองฝั่งถนนจูโอโดริเมืองซางะ ตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคม 2018 ถึง 14 มกราคม 2019
คุณสามารถเดินชมประวัติศาสตร์ของซางะไปพร้อมกับสัมผัสกับความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของแต่ละบุคคล

〇SPOT1 ผู้นำนาเบชิมะ นาโอมาสะกับเหล่านักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงที่คอยสนับสนุนนาโอมาสะ
- นาเบชิมะ นาโอมาสะ (1814-1871) *รูปปั้นในท่ายืนที่ตั้งอยู่ตรงกลาง
ผู้นำหนุ่มของแคว้นซางะรุ่นที่ 10 ผู้ส่งเสริมการปฏิรูปการปกครองของแคว้น เป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ในการปฏิรูปแคว้นซางะให้เป็นแคว้นที่แข็งแกร่ง
- โคงะ โคคุโด (1777-1836) *รูปปั้นในท่ายืนที่ตั้งอยู่ทางซ้ายมือ
ผู้ที่คอยอบรมสั่งสอนนาเบชิมะ นาโอมาสะในวัยเยาว์ และคอยกำหนดทิศทางการปฏิรูปของแคว้นซางะตามบันทึกความคิดเห็นของผู้นำแคว้นนาโอมาสะ
- นาเบชิมะ ชิเงโยชิ (1800-1862) *รูปปั้นในท่ายืนที่ตั้งอยู่ทางขวามือ
ผู้ปกครองเขตทาเคโอะในแคว้นซางะ เป็นผู้มีความกระตือรือร้นในการนำกลวิธีการยิงปืนใหญ่และศิลปวิทยาการตะวันตกเข้ามา ทั้งยังเป็นผู้วางรากฐานของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคสมัยใหม่ของแคว้นซางะ

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 1-5 Ekimae Chuo, Saga-shi, Saga-ken (หัวมุมตรงลานกว้างหน้าสถานี)
ชื่อทางการ 偉人モニュメント(SPOT1)名君・鍋島直正と直正を支えた賢人たち
การเดินทาง เดินจากสถานี JR ซางะ 5 นาที
ติดต่อสอบถาม แผนกวัฒนธรรมจังหวัดซางะ
MAPCODE 87 351 033*47

コールセンター24時間365日

Page top