SAGA TRAVEL SUPPORT DOGANSHITATO?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

Azumaya

Azumaya
Azumaya
Azumaya

เปลี่ยนลำธารที่ไหลเข้ามาในศาลเจ้าอาสุมายะเมืองโทซุเป็นสระว่ายน้ำธรรมชาติ เด็กๆ ส่งเสียงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานในเขตศาลเจ้า พร้อมกับได้ยินเสียงอันสดชื่นของน้ำตกอยู่เบื้องหลัง

21 ก.ค.-31 ส.ค.

ข้อมูลพื้นฐาน

ที่อยู่ 1385, Ushiwara-machi, Tosu City, Saga
ชื่อทางการ 四阿屋
การเดินทาง นั่งรถบัสนิชิเท็ตสึที่ไป "Shimin No Mori / Higashibashi" จากสถานี JR Tosu ประมาณ 20 นาที ลงรถป้าย "Higashibashi" เดินต่ออีก 10 นาที
พื้นที่ เมืองโทซุ

コールセンター24時間365日

Page top