SAGA TRAVEL SUPPORT 도간시타토?

4K

SAGA TRIP GENIUS

SAGA

MICHELIN GUIDE

Timeline

พบ 1 รายการ จากผลการค้นหาด้วยคำว่า Nagoya Castle Museum

うれしのあったかまつり

Nagoya Castle Museum

"ที่พิพิธภัณฑ์ปราสาทนาโกย่าประจำจังหวัดซากะ มีการอนุรักษ์และบำรุงรักษา ""ร่องรอยของปราสาทนาโงย่าและฐานทัพเก่า"" มีการวิจัยและจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการบุกครองเกาหลีของญี่ปุ่น (สงครามอิมจิน / สงครามจงยู) และมุ่งหวังที่จะเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนการศึกษาเกี่ยวกับวัฒนธรรมและด้านวิชาการระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศเกาหลี และในเดือนมีนาคม ปี 2022 ได้มีการบูรณะ ""ห้องชงชาทองคำ"" ที่โทโยโทมิ ฮิเดโยชิเคยใช้ที่ปราสาทนาโกย่าหลังจากผ่านไปกว่า 400 ปี ขอเชิญชวนทุกท่านมาเยี่ยมชม ""ห้องชงชาทองคำ"" ที่ผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกต่างชื่นชอบ"

Page top